• Телефон:
    0898 74 48 95

  • Имейл
    avtokonsult_2000@abv.bg

Екипът на Учебен център "Автоконсулт" провежда шофьорски курсове за обучение на кандидати за водачи на моторни превозни средства от следните категории:

• категории В,  В 78 на автоматик,  С,  СЕ  и  Д;

  • Обучение на водачи с увреждания на опорно - двигателния апарат на АВТОМАТИК и  с ПРИСПОСОБЛЕНИЯ;

• курсове за възстановяване на отнети по чл. 157 категории;

• допълнително обучение за подобряване на уменията на правоспособни водачи;

• обучение за придобиване на Квалификационна карта на водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари по наредба 41 на МТ;

• курсове за възстановяване на отнети контролни точки.

Лаборатория   за  психологически изследвания на водачи:

• за категории С, Д и Такси;

• за превоз на пътници и товари;

• за отнети свидетелства по член: 157, 171, 174, 343;

• за Председатели на изпитни комисии.

с адрес на лабораторията: гр. Пловдив

Бул. „Копривщица“ № 36 А

Тел. за записване :    0886 312515

 

Нашите лектори